Edineceğin Beceri ve değerler

ışığında

geleceğini inşa et

Bilginin yaşadığın dünyayı ve kendi hayatını değiştirmek, geliştirmek için yeterli olmadığının sen de farkındaysan, bilgini alacağın beceri atölyeleri ve değer eğitimleri ile güçlendirmek istiyorsan seni de aramıza bekliyoruz. Değişime kendinden başla!

18 Kasım 2023
Saat 15:00

Akademi Cafe | Beyler Sk. No:11 Odunpazarı – Eskişehir

HEDEFLERİMİZ

PROJENİN AMACI

Atölye U30, gençlerin akıl ve vicdanlarını geliştirmeyi hedefleyen bir projedir. Gençlerin becerilerini artırırken, vicdanlı ve sorumlu bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor…

Projeyi Başarıyla Tamamlayan Katılımcılar

  • YURTDIŞI SEYAHATLERİ
  • SERTİFİKA İMKANI
  • RESMİ KURUM ZİYARETLERİ
  • EĞİTİM HAYATINA DESTEK

Bilgini 7 Beceri İle Taçlandır

Mizaç Atölyesi

İnsanın kendini geliştirebilmesi, böylelikle toplumu değiştirebilmesi kendini tanımlama ve eksikliklerini tespit etme öncül şartı taşımaktadır. Böylelikle mizaç atölyesi ile kendi yeteneklerini, üstün erdemini anlayıp geliştirmeyi, zaaflarını ise kontrol etmeyi öğrenmeyi hedefliyoruz.

İrade Becerisi Atölyesi

İnsanı diğer bütün canlılardan ayıran ve onu şerefli bir canlı haline getiren hazzı erteleyebilme ve kendini yönetebilme becerisidir. Bu her ne kadar insan olmanın bir karakteristiği olsa da irade bir beceri olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece edinmeyi ve geliştirmeyi zaruri kılmaktadır.

İletişim Becerisi Atölyesi

İnsan sosyal bir canlıdır, böylelikle toplum algısı ve gelişimi bireylerin kendi algıları ve kurdukları iletişim ile gerçekleşmektedir. Diğer taraftan kişinin iletişim becerisi her konuda onu bir adım öne çıkaracak fonksiyonların başında gelmektedir. Bu sebeple iletişimin parametrelerine hakim olmak ve onu doğru kullanabilmek her birey için önem arz etmektedir.

Kritik ve Analitik Düşünme Becerisi Atölyesi

İnsanın öğrenme becerisi onun muhakeme becerisi ile simbiyotik bir ilişkiye sahiptir. Enformasyon çağında insan bilgisi ile değil birçok bilgiyi bir araya getirerek oluşturduğu üretim ile varolmaktadır. İnsanın bilmesinden daha önemli mesele bilgisini kullanabilme becerisidir. Gelişmiş toplumun ve insanın yegâne enstrümanı kritik analitik düşüme yeteneğidir.

Hitabet Becerisi Atölyesi

İnsanın ne söylediği kadar etkin olan bunu nasıl söylediğidir. Böylelikle insanı bir adım öne çıkaracak en önemli fonksiyonlardan biri hitabet ve o hitabet ile iyiye yönlendirebilme, umut ettirebilme, geleceğe dair gönüllerde ilham oluşturabilme becerisidir. Tesirli söz insanın en büyük güçlerinden biridir. Güçlü insan değil, sözün gücüdür ast olan.

Münazara Becerisi Atölyesi

İnsanın geliştirmesi gereken bir diğer fonksiyonu argüman üretebilme ve ürettiği argümanı bağlamından koparmadan, bir prosedüre uygun bir şekilde belirli platformlarda sunabilme becerisidir.


“ADİL”
Münazara becerisinin gebe olduğu zaaf, kazanma isteğinin adalet duygusunun önüne geçme ihtimalidir. Bu noktada münazara becerisi adalet değeri ile taçlanması gerekmektedir. Böylece erdemli insanın 9’u bir yerde hazinesinde olması gereken bir diğer ilke adalettir.

Proje Üretebilme Becerisi Atölyesi

İnsanın yaşadığı toplumu ve dünyayı değiştirme isteği, bu isteği sağlayabileceği fonksiyonlara sahip olmasından sonra , sahada gerçekleştireceği somut adımlara dönüşmelidir. Bu isteğin en önemli somut adımı ilgili meselede ürettiği çözüm projeleridir. Bu noktada insan çözüm sunabilme, bu çözümle alakadar proje üretme ve hayata geçirme protokollerine hakim olabilmelidir.

2024’DE NELER YAPACAĞIZ

ATÖLYE U30 KAPSAMINDA HEDEFLERİMİZ

30Yetenekli Öğrenci
36Atölye Çalışması
10Seminer
500+Katılımcı

2023 ETKİNLERİMİZDEN BAZI KARELER

PROJENİN İŞLEYİŞ AKIŞI

ŞUBAT AYIİletişim Atölyesi

İkinci Hafta

İletişim Atölyesi

Konferans

KONUŞMACI

İlk Hafta

İletişim Atölyesi

Barışçıl Olma Değer Atölyesi

İletişim Atölyesi

Rapor

3 Aylık Değerlendirme

OCAK AYIİrade Atölyesi

İlk Hafta

İrade Atölyesi

Sorumluluk Değer Atölyesi

İrade Atölyesi

İkinci Hafta

İrade Atölyesi

Konferans

Mehmet Dinç

ARALIK AYIMizaç Atölyesi

İlk Hafta

Mizaç Atölyesi

Hevesli Olma Değer Atölyesi

Mizaç Atölyesi

Konferans

KONUŞMACI

2. Hafta

Mizaç Atölyesi

Konferans

KONUŞMACI

Değerlendirme

Kasım Ayı Sonu

KASIM AYITanıtım ve Konferanslar

İkinci Hafta

Prof.Dr. Ayşen Gürcan Konferansı

Konferans

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın

Konferans

İstanbul Mv. Rümeysa Kadak