Değerler Eğitimi

Bizi biz yapan bilgi ve becerilerimiz kadar erdemlerimiz ve şahsiyetimizdir. Bu noktada edindiğimiz fonksiyonları ancak belirli değerler ışığında kullanabilmemiz gerekmektedir, ki bilen için en büyük hazine bu değerlere sahip olmaktır.

Değerler Eğitimi

HEVESLİ

İnsan öğrenebilen ve değer üretebilen bir canlıdır, lakin bu noktada en önemli başlangıç öğrenmeye ve değer üretmeye olan isteğidir. Daha iyi bir insan ve daha başarılı bir insan olmak, öncelikle daha iyi olmayı ve daha başarılı olmayı istemekle mümkündür. Her arayan bulamayabilir, fakat bulanlar muhakkak arayanlardır. Bir başka örnek ile daha adil bir dünya daha adil bir dünya hayali olan insanlarla mümkündür. Bu noktada insanın daha iyisine olan hevesi ve motivasyonu değer eğitiminin başlangıcını oluşturmaktadır.Erdemli insanın 8’i bir yerde hazinesinde olması gereken ilk ilke hevesli olmaktır.

Değerler Eğitimi

SORUMLULUK SAHİBİ

İrade becerisinin en elzem belirleyici değeri sorumluluk sahibi olmak ile ilişkilidir. Böylece irade becerisi sorumluluk sahibi olma ve hesap verilebilirlik bilinci ile taçlandırılması gerekmektedir.Erdemli insanın 8’i bir yerde hazinesinde olması gereken bir diğer ilke sorumluluk bilincidir.ır.

Değerler Eğitimi

BARIŞÇIL

Sulh bir toplumun geleceğinin refahı için en önemli yapıtaşıdır. Bu yapıtaşını inşa eden ise bireylerin kendilerinin barışçıl tutumudur. İletişim becerisi için en önemli değeri temsil eden barışçıl olma her bireyin erdem dünyasında yer bulmalıdır. Erdemli insanın 9’u bir yerde hazinesinde olması gereken bir diğer ilke barışçıl olmaktır.

Değerler Eğitimi

YENİLİKÇİ

Kritik analitik düşünmenin en önemli motivasyonu insanın yenilikçi olmaya duyduğu istek ve motivasyonda gizlidir. Üretme ve değiştirme isteği, değiştirici/dönüştürücü mahlukat olan insan için oldukça önemli bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Erdemli insanın 8’i bir yerde hazinesinde olması gereken bir diğer ilke yenilikçi olmaktır.

Değerler Eğitimi

DÜRÜST

Sözü tesirli kullanmanın en büyük çeldiricisi, alıcının hoşuna gidecek biçimde manipülatif bir retoriğe dönme potansiyelidir. Bu nedenle hitabet becerisinde korunması gereken en önemli değer dürüstlüktür. Erdemli insanın 8’i bir yerde hazinesinde olması gereken bir diğer ilke dürüstlüktür.

Değerler Eğitimi

ADİL

Münazara becerisinin gebe olduğu zaaf, kazanma isteğinin adalet duygusunun önüne geçme ihtimalidir. Bu noktada münazara becerisi adalet değeri ile taçlanması gerekmektedir. Böylece erdemli insanın 8’i bir yerde hazinesinde olması gereken bir diğer ilke adalettir.

Değerler Eğitimi

YARDIMSEVER

Proje üretme arka planında insanların derdi ile dertlenme ve onların derdine çözüm bulma isteği oluşturacak yardımsever tutuma muhtaçtır. Sosyal bir canlı olan insan, başkasının ihtiyacına kulak verebildiği ölçüde insandır. Böylece Erdemli insanın 9’u bir yerde hazinesinde olması gereken bir diğer ilke yardımseverliktir.

Değerler Eğitimi

TEVAZU SAHİBİ

Toplumsal çatışmayı ve ondan doğan bölgesel/küresel çatışmaları tetikleyen en önemli başlangıç adımı; insanın kendini ve karşısındakini sınıflandırma isteğiyle ve bu istek doğrultusunda kendini diğerinden daha üstün bir pozisyona konumlandırması ile ilişkilidir. Bu noktada kibir her toplumun ve onu oluşturan bireylerin refahını tehdit etmektedir. Böylece erdemli insanın 8’i bir yerde hazinesinde olması gereken bir diğer ilke tevazudur.