Atölye U30 Projesinin Amacı,

İnsan akıl ve vicdan ile donatılmış bir canlıdır. Gençlik dönemi ise bu akıl ve vicdanın en verimli işlediği çağlardır. Atölye U30 Akıl kertesinde;
Kendini ve karşısındaki insanı tanıyabilen,
Hazzı erteleyebilme becerisini ve kendini yönetebilmeyi refere eden iradeyi kullanabilen, İSTİKRAR VE GAYRET BECERİSİNE sahip,
Bilgisi ile üretime geçebilen,
Problematik tespit edip çözüm sunabilen, muhakeme becerisi gelişmiş,
Argüman üretebilen ve bu argümanları tesirli bir şekilde muhataplarına sunup etki uyandırabilen,
İletişim becerileri yüksek,
İnsan yönetimine işaret eden siyaset becerisi, “lead” etmekten gelen doğruya yönlendirebilme becerisi “liderliği” yüksek,
Münazara tekniklerine hâkim,
Yurtiçi ve uluslararası bir proje tasarlayıp hayata geçirme protokolüne hakim,
“30 genç” yetiştirmek.
Vicdan kertesinde ise;
Değer üretebilen,
Prensiplerle hareket edebilen,
Şahsiyet ve erdem sahibi,
Yaptığı her işte etik kuralların farkında olan,
İnsan hakları ve uluslararası hukukun haklarını ve ödevlerini bilen,
Fonksiyonlarını belirli normlar ışığında kullanabilen,
Misyonunu kazanma/kaybetme diyalektiğinin fersah fersah ötesinde bir amaçla buluşturabilen,
Umut edebilen ve umut ettirebilen,
Şahit olduğu sorunlara karşı kayıtsız olmayan,
Kısa vadede “30” genç yetiştirmeyi, uzun vadede ise bu 30’un mentorluk sistemi ile sağlayacağı halkanın ileride yüzlere, binlere, böylece bir gençlik ekolüne dönüşmesini hedeflemektedir.

Projenin hedef kitlesi, 30 yaş altı, tercihen üniversite öğrencisi/yeni mezun ve tercihen sosyal bilimlerde okuyan veya sosyal bilimler mezunu’ dur. Not: Sosyal bilimler mezunu olmayan veya Sosyal bilimlere mensup bir fakültede okumayan öğrenciler de projeye başvurabilmektedir.