U30’dan gençlere mektup;

Kendinin, aydınlık bir atinin ve umut dolu bir istikbalin yegâne sağlayıcısı olduğunun farkındaysan;

Bu aydınlık istikbal hayalini gerçekleştirecek fonksiyonları edinmek ve geliştirmek istiyorsan;

Mesleki başarının salt teknik bilgilere sahip olmaktan ibaret olmadığını düşünüyorsan;

Memleketinin ve yaşadığın dünyanın sorunlarına karşı kayıtsız değilsen, hatta bu sorunların çözümünde öncü rol oynamak istiyorsan;

Bilgiye sahip olmak kadar bilgi edinebilme (araştırma), analitik düşünme (muhakeme), argüman üretebilme, o argümanları tesirli bir şekilde sunabilme (hitabet) ve en önemlisi de bu fonksiyonlarını belirli insani değer ve normlar ışığında sunabilme becerilerini önemsiyorsan;

Gençlik enerjinin en önemli olduğu çağlarında & yaşlarında, enerjini önemli bir misyona entegre etmek isteyecek vizyona sahipsen;

Öncelikle kendinden başlayıp akabinde etrafında büyük bir etkileşim halkası oluşturmak, değişim ve dönüşümün öncüsü olmak istiyorsan;

Sende bir ülkenin refahının güvencesi olan gençlerden biri olarak kendini görüyorsan;

Yurt içi ve uluslararası arenada, insanlık adına faydalı bir projede imzan olsun istiyorsan;