Bilgi ve değerler

ışığında

geleceğini inşa et

Sevgili Gençler, Aydınlık bir gelecek isteyen, değişim yaratmak için enerjisini kullanmak isteyen ve insani değerlere önem veren herkesi aramıza bekliyoruz. Siz de bize katılın!

18 Kasım 2023
Saat 15:00

Akademi Cafe | Beyler Sk. No:11 Odunpazarı – Eskişehir

HEDEFLERİMİZ

PROJENİN AMACI

Atölye U30, gençlerin akıl ve vicdanlarını geliştirmeyi hedefleyen bir projedir. Gençlerin becerilerini artırırken, vicdanlı ve sorumlu bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor…

Bilgini 7 Beceri İle Taçlandır

Mizaç

İnsanın kendini geliştirebilmesi, böylelikle toplumu değiştirebilmesi kendini tanımlama ve eksikliklerini tespit etme öncül şartı taşımaktadır. Böylelikle mizaç atölyesi ile kendi yeteneklerini, üstün erdemini anlayıp geliştirmeyi, zaaflarını ise kontrol etmeyi öğrenmeyi hedefliyoruz.


“HEVESLİ”
İnsan öğrenebilen ve değer üretebilen bir canlıdır, lakin bu noktada en önemli başlangıç öğrenmeye ve değer üretmeye olan isteğidir. Daha iyi bir insan ve daha başarılı bir insan olmak, öncelikle daha iyi olmayı ve daha başarılı olmayı istemekle mümkündür. Her arayan bulamayabilir, fakat bulanlar muhakkak arayanlardır. Bir başka örnek ile daha adil bir dünya daha adil bir dünya hayali olan insanlarla mümkündür. Bu noktada insanın daha iyisine olan hevesi ve motivasyonu değer eğitiminin başlangıcını oluşturmaktadır.Erdemli insanın 9’u bir yerde hazinesinde olması gereken ilk ilke hevesli olmaktır.

İrade Becerisi

İnsanı diğer bütün canlılardan ayıran ve onu şerefli bir canlı haline getiren hazzı erteleyebilme ve kendini yönetebilme becerisidir. Bu her ne kadar insan olmanın bir karakteristiği olsa da irade bir beceri olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece edinmeyi ve geliştirmeyi zaruri kılmaktadır.


“SORUMLULUK SAHİBİ”
İrade becerisinin en elzem belirleyici değeri sorumluluk sahibi olmak ile ilişkilidir. Böylece irade becerisi sorumluluk sahibi olma ve hesap verilebilirlik bilinci ile taçlandırılması gerekmektedir.Erdemli insanın 9’u bir yerde hazinesinde olması gereken bir diğer ilke sorumluluk bilincidir.

İletişim Becerisi

İnsan sosyal bir canlıdır, böylelikle toplum algısı ve gelişimi bireylerin kendi algıları ve kurdukları iletişim ile gerçekleşmektedir. Diğer taraftan kişinin iletişim becerisi her konuda onu bir adım öne çıkaracak fonksiyonların başında gelmektedir. Bu sebeple iletişimin parametrelerine hakim olmak ve onu doğru kullanabilmek her birey için önem arz etmektedir.


“BARIŞÇIL&SALİH”
Sulh bir toplumun geleceğinin refahı için en önemli yapıtaşıdır. Bu yapıtaşını inşa eden ise bireylerin kendilerinin barışçıl tutumudur. İletişim becerisi için en önemli değeri temsil eden barışçıl olma her bireyin erdem dünyasında yer bulmalıdır. Erdemli insanın 9’u bir yerde hazinesinde olması gereken bir diğer ilke barışçıl olmaktır.

Kritik ve Analitik Düşünme Becerisi

İnsanın öğrenme becerisi onun muhakeme becerisi ile simbiyotik bir ilişkiye sahiptir. Enformasyon çağında insan bilgisi ile değil birçok bilgiyi bir araya getirerek oluşturduğu üretim ile varolmaktadır. İnsanın bilmesinden daha önemli mesele bilgisini kullanabilme becerisidir. Gelişmiş toplumun ve insanın yegâne enstrümanı kritik analitik düşüme yeteneğidir.


“INKILAPÇI/YENİLİKÇİ “
Kritik analitik düşünmenin en önemli motivasyonu insanın yenilikçi olmaya duyduğu istek ve motivasyonda gizlidir. Üretme ve değiştirme isteği, değiştirici/dönüştürücü mahlukat olan insan için oldukça önemli bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Erdemli insanın 9’u bir yerde hazinesinde olması gereken bir diğer ilke yenilikçi olmaktır.

Hitabet Yeteneği

İnsanın ne söylediği kadar etkin olan bunu nasıl söylediğidir. Böylelikle insanı bir adım öne çıkaracak en önemli fonksiyonlardan biri hitabet ve o hitabet ile iyiye yönlendirebilme, umut ettirebilme, geleceğe dair gönüllerde ilham oluşturabilme becerisidir. Tesirli söz insanın en büyük güçlerinden biridir. Güçlü insan değil, sözün gücüdür ast olan.


“DÜRÜST”
Sözü tesirli kullanmanın en büyük çeldiricisi, alıcının hoşuna gidecek biçimde manipülatif bir retoriğe dönme potansiyelidir. Bu nedenle hitabet becerisinde korunması gereken en önemli değer dürüstlüktür. Erdemli insanın 9’u bir yerde hazinesinde olması gereken bir diğer ilke dürüstlüktür.

Münazara Becerisi

İnsanın geliştirmesi gereken bir diğer fonksiyonu argüman üretebilme ve ürettiği argümanı bağlamından koparmadan, bir prosedüre uygun bir şekilde belirli platformlarda sunabilme becerisidir.


“ADİL”
Münazara becerisinin gebe olduğu zaaf, kazanma isteğinin adalet duygusunun önüne geçme ihtimalidir. Bu noktada münazara becerisi adalet değeri ile taçlanması gerekmektedir. Böylece erdemli insanın 9’u bir yerde hazinesinde olması gereken bir diğer ilke adalettir.

Proje Üretebilme Becerisi

İnsanın yaşadığı toplumu ve dünyayı değiştirme isteği, bu isteği sağlayabileceği fonksiyonlara sahip olmasından sonra , sahada gerçekleştireceği somut adımlara dönüşmelidir. Bu isteğin en önemli somut adımı ilgili meselede ürettiği çözüm projeleridir. Bu noktada insan çözüm sunabilme, bu çözümle alakadar proje üretme ve hayata geçirme protokollerine hakim olabilmelidir.

“YARDIMSEVER”
Proje üretme arka planında insanların derdi ile dertlenme ve onların derdine çözüm bulma isteği oluşturacak yardımsever tutuma muhtaçtır. Sosyal bir canlı olan insan, başkasının ihtiyacına kulak verebildiği ölçüde insandır. Böylece Erdemli insanın 9’u bir yerde hazinesinde olması gereken bir diğer ilke yardımseverliktir.

“SADIK&VATANSEVER”

“TEVAZU SAHİBİ”
Toplumsal çatışmayı ve ondan doğan bölgesel/küresel çatışmaları tetikleyen en önemli başlangıç adımı; insanın kendini ve karşısındakini sınıflandırma isteğiyle ve bu istek doğrultusunda kendini diğerinden daha üstün bir pozisyona konumlandırması ile ilişkilidir. Bu noktada kibir her toplumun ve onu oluşturan bireylerin refahını tehdit etmektedir. Böylece erdemli insanın 9’u bir yerde hazinesinde olması gereken bir diğer ilke tevazudur.

2024’DE NELER YAPACAĞIZ

ATÖLYE U30 KAPSAMINDA HEDEFLERİMİZ

30Yetenekli Öğrenci
36Atölye Çalışması
10Seminer
500+Katılımcı

LAST YEAR CONF 2021 GALLERY

HURRY UP!

THE CLOCK IS TICKING
AND THE SEATS ARE LIMITED

 • 00

  Day

 • 00

  Hour

 • 00

  Minute

 • 00

  Second

SPONSORS

OUR PARTNERS

DR. JACK SMITHSON

CEO of Company

ELON COMITOVIC

Ph.D. of Business

DR. NOAH JACKSON

Businessman

DAY 318th Jul 2023

12:30 to 13:30

SPEECH:
DR. NOAH JACKSON

14:00 to 15:30

SPEECH:
ELON COMITOVIC

9:30 to 12:30

TEAM MAKING
& FREE DISCUSSION

13:30 to 14:00

BREAK:
LUNCH TIME

15:30 to 16:30

TEAM #1:
RESULT REPORT

DAY 216th Jul 2023

12:30 to 13:30

SPEECH:
DR. NOAH JACKSON

14:00 to 15:30

SPEECH:
ELON COMITOVIC

13:30 to 14:00

BREAK:
LUNCH TIME

15:30 to 16:30

TEAM #1:
RESULT REPORT

DAY 115th Jul 2023

9:00 to 9:30

REGISTRATION
& BREAKFAST

12:30 to 13:30

SPEECH:
DR. NOAH JACKSON

14:00 to 15:30

SPEECH:
ELON COMITOVIC

9:30 to 12:30

TEAM MAKING
& FREE DISCUSSION

13:30 to 14:00

BREAK:
LUNCH TIME

15:30 to 16:30

TEAM #1:
RESULT REPORT

P E R S O N A L

$19.99

T E A M

$29.99

ULTIMATE

$49.99